Art


Målet med SpeedArtDesign är att fler människor ska upptäcka konsten i motorsporten och få en motor- och konstupplevelse för ögat och örat. Ett sådant här evenemang lockar många som inte så ofta går på konstutställningar liksom vana konstutställningsbesökarna som sällan upplever motorsportuppvisningar.