ElectriVillage Mariestad


På SpeedArtDesign kan du ta chansen att provköra Mariestads kommuns vätgasbilar. Eftersom ”Världens första solcellsdrivna vätgastankstation” finns i Mariestad är dessa enkla att tanka. I nuläget finns inte många av vätgasbilar i Sverige. Men när allt fler vätgastankstationer byggs, öppnar sig nya möjligheter för den här typen av fordon. Bilen tankas enkelt på fyra minuter och på en tank tar du dig ca. 40 mil.
Kom till Karlsholme där ElectriVillage Mariestad finns på plats och visar och pratar om bilarna och vad som görs i Mariestad och vad som sker inom den här branschen i omvärlden. Ta chansen att provåka eller köra en vätgasbil.