Veteranfordon


fordonshistoriska

Mariestads Fordonshistoriska Sällskap  är sammanslutning som syftar till att arbeta med och öka intresset för teknisk kultur i allmänhet och fordonshistoria i synnerhet.
Varje år arrangerar klubben Residensrallyt första helgen efter midsommar. Ett veteranbilsrally som samlar flera hundra deltagare.

På SpeedArtDesign kommer det att visas upp ett stort antal veteranfordon. Ansvaret för detta har MFS.