Lilian Oscarsson – foto


 Lilian Oskarsson 2

Gamla bilar är nutida konst
Lilian Oscarsson bor i Uddevalla och hennes stora intresse för fotografering är tydlig. Bilderna som är med i årets utställning kommer från bilkyrkogårdarna i Kyrkö Mosse i Tingsryd i Småland och i Båstnäs i Värmland, där hon hittat spännande uttryck som förenar naturen med de rostiga bilarna. Bilskrotarna är kultplatser för alla bilnördar där de övergivna bilarna återtas av naturen – något som Lilian så väl fångat. Bilarna är bortom all räddning när de så sakta bryts ner. Skönheter i förfall. En annorlunda upplevelse i bild!

Plats: Stadshotellet

Lilian Oskarsson 5  Lilian Oskarsson 4  Lilian Oskarsson 3  Lilian Oskarsson 1