Skaraborgs regemente, P 4


P4

Skaraborgs regemente, P 4 rekryterar och utbildar soldater för markstrid med stridsfordon 90 och stridsvagn 122. Vi utbildar även spaningssoldater, mekaniker till stridsfordon och hjulfordon, tungtransportsoldater och hemvärnssoldater plus en mängd andra befattningar. Våra soldater är tränade för – och beredda att delta i – insatser i Sverige och utomlands.

Till förbandet hör en brigadstab, två mekaniserade bataljoner, ett tungtransportkompani, två stridsvagnskompanier, tre hemvärnsbataljoner och staben för militärregion väst. I brigadstaben, som är en av två i Sverige, har personalen till uppgift att leda Sveriges markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Staben för militärregion väst har bland annat i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

 
SpeedArtDesign kommer Skaraborgs regemente att visa upp sin verksamhet.
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/