Jan-Åke Andersson, Per Brandstedt, Björn Nordén – Konst och konsthantverk


Per Brandstedt

Per Brandstedt

Tre uttryck möts

Bakgrunden är ganska olika, men bärande i vad de uttrycker är många års lärande, erfarenheter och tankar. Den östasiatiska estetiken och livssynen, som kännetecknas av stillhet och begrundan och av uppfattningen om att ingenting är färdigt förrän det når betraktaren, har också satt sin prägel i deras artisteri.

I Jan-Åke Anderssons, Tibro, keramiska verk, brända i den vedeldade ugnen av japanskt ursprung, får ofta det oförutsebara plats. Det är föremål som också färgas av känslan i arbetet och som sedan med vardagens användande blir vackrare och mer värdefulla.

Per Brandstedt
, Falköping, läser träet och ger det sitt eget språk, ett lågmält och fysiskt tilltal. Men den lyhörda betraktaren upptäcker snart i det förädlade materialet enkelhetens och lågmäldhetens kraft och utstrålning.

Björn Nordén, Mariestad, ger i sina verk skärpa åt de ibland gåtfulla tecknen genom tomrummet omkring, ett tomrum som öppnar sig för åskådarens tolkning och tankar att vandra.

Gemensamt upptäcker ögat och handen skönheten. I stillheten förlängs ögonblicket, tiden sträcker ut sig och gör varje sekund rikare; öppnar upp för världen och tillvaron.Men i stillheten anas också rörelsen. Besökarna ska ges tid och rum att stanna upp, vila i tankarna, känna efter, låta sig beröras; att ta en paus från bruset och omgivningens uppskruvade tempo och inse att uttrycken i sitt poetiska anslag inte talar till oss utan med oss.

Under SpeedArtDesign finns dessa tre utställda på galleri splace, Hamngatan 6.

Jan-Åke Andersson

Jan-Åke Andersson

Björn Nordén

Björn Nordén