Roadsport/Modsport


Roadsport är klassen för sportvagnar som är vägregistrerade. Klassen delas in i 3 underklasser; A, B och C, beroende på relationen mellan bilens beräknade hästkrafter och vikten. Roadsport är en klass där det finns utrymme både för nybörjare men också för förare som tävlat en längre tid med sportvagnar. Det innebär att det alltid finns erfarna förare som hjälper till. Roadsport har lägst instegsnivå för banracing i Sverige!

Modsport är som namnet säger en klass för modifierade sportvagnar. Sportvagnar som modifierats så mycket att dom inte längre är möjliga att registrera för körning på allmänna vägar. Klassreglementet erbjuder stort utrymme för sann “bilbyggarglädje”. Många av bilarna har utvecklats av sina ägare under flera säsonger. Reglerna är generösa med få begränsningar. Antingen ”fritt” eller med få men enkla begränsningar vilket ger stor möjlighet att kopiera och/eller utveckla egna tekniska lösningar för att skapa en konkurrenskraftig tävlingsbil.

Båda dessa tävlingsklasser kommer att visas ute på motorarenan under helgen.