Omställningsnätverket Mariestad


Omställningsrörelsen i Mariestad är en del av omställningsrörelsen i Sverige. Nätverket arbetar för att leva på ett hållbart sätt inom vår planets gränser. Under SpeedArtDesign finns de på plats för att inspirera dig till hur du kan göra för att ställa om och leva på planetens villkor.
Ett exempel är laddning av en delningselbil med hjälp av solceller.

Nätverket visar också konst där barn och ungdomar gör bilder på hur de ser på hållbara transporter och de visar också hur de RE-Designar vardagen.
I samarbete med El o Larmteknik, Senergia AB, Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet.