Assistancekåren


bärgningskåren

Assistancekåren är Sveriges enda rikstäckande bärgningsorganisation.

Företaget jobbar inte bara med ren bilbärgning utan bärgningsbilarna kan användas till mycket annat,

som t ex bärgning av lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, båtar, den drar viadukter på plats, river industriskorstenar, flyttar hus, utför tunga transporter och andra specialtransporter mm.

Tillsammans förfogar företagen över 400 stycken bärgningsfordon, därav 100 st så kallade tungbärgare. En tungbärgningsbil har kraftresurser utöver det vanliga.
SpeedArtDesign kommer den lokala Assistancekåren att visa sin vagnpark med utrustning.

http://www.assistancekaren.se/