Peter Svensson – foto


Peter Svensson är uppvuxen i Mariestad bor sedan mitten av 80-talet i Göteborg där harn jobbar som frilansfotograf. Hans stora intresse förutom foto är veteranfordon. Vid 18 år köpte han en engelsk motorcykel från 1949 som han renoverat från grunden. Den är fortfarande kvar och körs dagligen under säsongen. Vid skapandet av utställningsbilderna kombineras intresse och arbete när han fotograferat på olika evenemang och tävlingar för entusiastfordon. Peter försöker i sina bilder få fram hur det känns och upplevs när man kör och använder sina entusiastfordon som de skall användas. Effekterna i bilderna är gjorda direkt när bilden tagits med enbart kameran som hjälpmedel och är inte skapade efteråt i ett redigeringsprogram.

Plats: Karlsholme Café