Mariestads Fotoklubb


Fotoklubben_shell5

Fotoklubben bildades 1946 och har ett fyrtiotal medlemmar i alla åldrar med olika yrkesbakgrund. Klubben är den naturliga mötesplatsen för den fotografiskt bildintresserade, antingen du är nybörjare och har fotografering som hobby eller har lång yrkeserfarenhet. Klubben är en ventil för fotografiskt skaparflöde. Erfarenhetsutbyte, utveckling, stimulans, inspiration är viktiga element i klubbverksamheten. Flera medlemmar har under de sjuttio åren vunnit ryktbarhet både inom och utanför Sverige. Den populära fototävlingen ”Planket” för allmänheten anordnas varje höst.

Under SpeedArtDesign ställer fotoklubben ut bilder på temat speed/fart som äger rum såväl på land som i luften eller i vattnet.

Plats: Rotundan