Zbee – elfordon


Zbee, är svensken som är marknadens mest klimatsmarta elfordon som du slipper trampa själv. Se, känn, provsitt och provkör själv på SpeedArtDesign i Mariestad.

Zbee är ett fordon som passar för 90% av ditt vardagliga behov av person- och godstransporter med minimala utsläpp. Fritt från CO2, hälsofarliga avgaser och buller. Idén är att ta urbana transporter ett steg ytterligare mot hållbarhet.

Vare sig du transporterar människor eller gods gör du det helt utsläppsfritt och dessutom bekvämt skyddad från vädrets makter under årets alla årstider. Att du sedan förbrukar el motsvarande en 40 watts glödlampa* per kilometer, gör att det kostar dig endast 9 öre/km**

*Zbees förbrukning: 40 Wh/km
** Baserat på Solelsavtal med Eon 2019.

Denna el Tuk-Tuk finns att beskåda på Karlsholme hela helgen.