Lotus Car Club of Sweden


Lotus Car Club of Sweden bildades vid ett möte på Tekniska Muséet i Stockholm den 20 november 1976. Klubben sanktionerades av Lotus skapare Colin Chapman som även var ”Honorary President” till sin bortgång i december 1982. För närvarande har klubben ca 500 medlemmar. De flesta Lotus-modellerna , såväl gamla som nya, finns representerade i klubben. I Sverige finns idag ca 800 Lotus-bilar.
http://www.lccs.nu