Dragracing


sad_foto_stefan_svensson_1

Dragracing är världens snabbaste motoridrott.

Tävlingsförarna möts sida vid sida i rena utslagningsheat. Dragracing är motoridrotten som engagerar publiken, en riktig arenaidrott där publiken på nära men säkert avstånd får se hela förloppet. Allt från den så kallade ”burnouten” till att vinnande ekipage bryter mållinjen.

Den vanligaste Dragracingbanans tävlingssträcka är 402,33 m, den klassiska engelska kvartsmilen, men även andra tävlingssträckor kan förekomma som t ex  201 meter.

Alla Dragracingarrangemang har öppna depåer, vilket innebär att publiken på mycket nära håll kan följa arbetet som teamen utför, då t ex motor, koppling och chassi servas inför nästa heat.

På SpeedArtDesign kommer det att finnas en uppbyggd dragracindepå med ett flertal dragracingbilar.