Ambulans


ambulans i hamnen 2019

Mariestads ambulansen kommer att finnas på plats vid Brandstationen under hela helgen för att besökarna ska kunna se hur den är utrustad och ställa frågor till personalen.