Birgit Backman – konst


Birgit Backman som nyligen skaffat en ny verkstad – denna gång belägen i Gamla Stan i Mariestad,  tycker att det är roligt att hålla på med grafik igen!
Koppartryckressen står precis vid fönstret i den nya lokalen, så man ser vad som dväljes vid de gamla trähusen och de små gatorna och butikerna.
Eftersom Birgit vill göra grafik giftfritt använder hon vattenlöslig grafikfärg och undviker att arbeta med etsarbad. Tekniken hon använder mest är collografi,  vilket hon envisas att kalla för pappografi, då man tecknar och ristar in motiv med kniv på en shellackad pappskiva. Hon blandar ibland teknikerna med monoprint eller torrnål. Torrnål på kopparplåt eller plast hör också till teknikerna.

Den senaste tekniken hon har studerat är fotopolymeer, som består dels av en ljuskänslig film som reagerar på olika sätt på en bild och belyses med UW-ljus, där man slutligen efter kort etsarbad i hushållssoda får fram en tryckplåt.
Till Speed Art Design har Birgit hittat intressanta bilar använda i Datorspelet Wolfenstein II.

Plats: Ateljé Baggen