Trafikpolisen


Trafikpolisen i region Väst kommer att närvara under lördagen med en BMW-motorcykel och en VW-buss. Motorcykeln används i huvudsak vid trafikövervakning samt eskorteringar och har bland annat utrustning för hastighetsmätning. Bussen har utrustning för hastighetsmätning, portabla fordonsvågar, spikmatta, skrivbordsplats med dator, Evidenzer med mera.

På evenemanget finns trafikpolisen under lördagen tillsammans med räddningstjänsten och ambulans vid området vid brandstationen.